Moldow Energy Manager - Moldow
  •     
  •     

Moldow Energy Manager

Energioptimeret produktionsudstyr

Fremtidens krav i forbindelse med energibesparelser og større effektivitet har skabt en entydig efterspørgsel efter energioptimeret produktionsudstyr, og har generelt medført fokus på virksomhedernes totale energiforbrug.

Filtersystemer kategoriseres som værende store energiforbrugere, og derfor har Moldow udviklet et styrings- og overvågningssystem, der har til formål at yde en fuldautomatisk udsugning fra diverse bearbejdningsprocesser. Driftsformen er behovsstyret, hvilket sikrer optimale energibesparelser og medfører minimal belastning af filterenheden og materiel i øvrigt.

Fordele ved Moldow Energy Manager:

  • Store energibesparelser
  • Tilpasning af luftstømmen
  • Forøgelse af filtrets kapacitet
  • Kan installeres i eksisterende filtre

Moldow Energy Manager leveres både som en stand-alone enhed, og som en integreret styringsenhed for det samlede fitersystem, hvad enten der er tale om et overtryks- eller undertrykssystem. Moldow Energy Manager er opbygget som et modulkoncept der tillader til- og fravalg af signalfunktioner - hvormed den bedste kundetilpasning tilbydes.

Op til 60 % energibesparelse

Moldow Energy Manager sammen med vores øvrige udsugnings- og anlægskomponenter samt installationskoncepter kan den samlede energibesparelse resultere i op til 60 % eller mere i forhold til konventionelle systemer.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om filtersystemer, er du velkommen til at kontakte:

Elena Brasen, Export Sales Manager
 +45 29 31 01 66
Johannes Ipsen, Product Manager
 +45 75 39 26 44
Anne Waldhausen, Sales Engineer
 +45 75 39 26 44
Søren H. Pedersen, Project Manager
 +45 75 39 26 44