Moldow Transflow - Moldow
  •     
  •     

Transflowsystem

Moldows Transflowsystem anvendes til problemfri udsugning af meget store mængder støv og spåner med ubegrænsede udsugningsluftmængder.

Transflowsystemet blev udviklet for at opnå driftsfleksibilitet i kraftigt belastede udsugningsystemer.

Fordele ved transflowsystemet:

  • Stor energibesparelse
  • Forlængelse af filtrets levetid


Systemet fungerer som en samlekanal, hvor affaldsmaterialet delvist bliver separeret fra luftstrømmen, idet de tunge partikler falder til bunden af Transflow, hvor en mekanisk kædetransportør fører det til en rotorsluse for enden af kanalen. Efter passage gennem slusen transporteres affaldet ved høj hastighed via et pneumatisk system til filteranlægget, mens det lette luftbårne støv, som er bibeholdt i hovedluftstrømmen, suges direkte til filteranlægget.

Det tunge affald kan alternativt ledes trykløst gennem slusen og ned i et Redlersystem og herfra videre til en affaldssilo.

Transflow affaldshåndteringssystem.
Click to enlarge
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om filtersystemer, er du velkommen til at kontakte:

Elena Brasen, Export Sales Manager
 +45 29 31 01 66
Johannes Ipsen, Product Manager
 +45 75 39 26 44
Anne Waldhausen, Sales Engineer
 +45 75 39 26 44
Søren H. Pedersen, Project Manager
 +45 75 39 26 44