Energioptimering af udsugningsanlæg - Moldow
  •     
  •     

Energioptimering

Moldow tilbyder rådgivning omkring energioptimering og de mulige tilskudsordninger til investeringen. Forløbet kan blandt andet indeholde følgende trin:

  • Energieftersyn med energirådgiver
  • Rapport med mulige besparelser
  • Rådgivning om tilskudsmuligheder
  • Finansieringsforslag med specielle fordele for dig


Moldow står for energioptimeringen fra start til slut, så vi kigger på den eksisterende drift og kommer med input til, hvordan man kan opnå energibesparelser. Gennem samarbejde med førende energiselskaber står Moldow også for at ansøge om energitilskud.

I fællesskab med kunden kigger Moldow på det fremtidige udsugningsbehov og dermed på, hvilke muligheder der er for at energioptimere eksisterende anlæg.

Der er ofte meget energi og dermed også penge at spare ved at udskifte eksisterende ventilatorer med Moldows nye og højeffektive ventilatorer samt ved at installere automatspjæld med emnestyring ved de enkelte afsug og samtidig frekvensstyre ventilatorerne.

Når udsugningsmængderne er optimeret og nedbragt, rettes blikket mod genvindingen af varmen i den udsugede luftmængde. Som udgangspunkt etableres der returluft til alle de maskiner, som er indkapslede, og hvis det er rentabelt laves der varmegenvinding på den resterende luftmængde.

Med energitilskud og besparelser har investeringen i energioptimering ofte en meget kort tilbagebetalingstid.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om ventilation, er du velkommen til at kontakte:

Jens Haahr Jensen, Sales Engineer, Denmark
 +45 75 39 26 44
Vagn Winum, Sales Engineer, Denmark
 +45 75 39 26 44
 +45 20 30 26 44