ventilationsanlæg til udsugning af sandblæsning - Moldow
  •     

Sandblæsning

Udstyr fra Moldow som for eksempel sandblæsekabiner leveres både som komplette anlæg eller som dele for indbygning. Kabinerne kan opbygges for både langsgående og tværgående ventilation og dimensioneres for en lufthastighed på min. 0,25 m/sek. og forsynes med selvrensende filtersystemer for at overholde såvel interne som eksterne miljøkrav.

  • Selvrensende filtersystemer
  • Kopelevatorer/vacumsugere
  • Blæserudstyr
  • Skrabegulv 
  • Ventilation og udsugning


Alle Moldows ventilationsløsninger bygges op i moduler med gennemprøvede komponenter og et fleksibelt design, der sikrer nem adgang til kritiske komponenter ved service og vedligeholdelse.

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om ventilation, er du velkommen til at kontakte:

Jens Haahr Jensen, Sales Engineer, Denmark
 +45 75 39 26 44
Vagn Winum, Sales Engineer, Denmark
 +45 75 39 26 44
 +45 20 30 26 44